Hoog Sensitief Kind (HSK)

Een vragenlijst voor ouders
Beantwoord alle vragen, zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigzins opgaat.

Mijn kind:


Nr.  Vraag Ja Nee


  1  Schrikt snel   

  2  Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes ten zijn/haar huid.   

  3  Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.   

  4  Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf.   

  5  Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.   

  6  Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.   

  7  Ruikt elk vreemd geurtje.   

  8  Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.   

  9  Lijkt zeer intuïtief.   

10  Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.   

11  Heeft moeite met grote veranderingen.   

12  Wilt zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.   

13  Stelt veel vragen.   

14  Is een perfectionist.   

15  Heeft oog voor het verdriet van anderen.   

16  Houdt meer van rustige spelletjes.   

17  Stelt diepzinnige, beschouwende vragen.   

18  Is zeer gevoelig voor pijn.   

19  Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.   

20  Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk        e.d.).   

21  Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen.   

22  Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.   

23  Beleeft de dingen intensief.   


Bron: Elaine N. Aron Het Hoog Sensitieve Kind, help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt, uitgeverij archipel 2004: pagina 14-15

Vorige

Kosmische Liefde © 2014

Chris van der Plas
    Liefde is de bron
waaruit alles is ontstaan.

Consult

Getallen

Non-dualiteit

Zielsverbindingen

Agenda

Energetisch therapeut